top of page
  • Foto van schrijverMarilène Loendersloot

Het lezen van je Bijbel.

Afgelopen weken kreeg ik ineens sterk op mijn hart dat ik iets moest delen over dit onderwerp. Niet omdat ik dit zelf zo perfect doe of omdat ik het allemaal zo goed weet. Ik schrijf deze blog net zo goed voor mijzelf. Ik trap de blog graag af met een couplet uit lied 820 uit de Johannes de Heer-bundel:


"Waarom wand'len in de schaduw?

Kom toch in het volle Licht!

Zie niet langer op u zelve;

op de Heer uw oog gericht.

Ga opnieuw uw Bijbel lezen,

't staat er duidelijk en klaar:

Die gelooft, heeft eeuwig leven,

't Woord van God blijft eeuwig waar."


Goed, dat couplet zegt het natuurlijk allemaal wat dat betreft. Dat je in de Bijbel kunt lezen dat God Zijn Zoon heeft gegeven om ons te verlossen en te wassen van al onze zonden, dat is het aller belangrijkste. Dat we, als we Hem aannemen als Redder en Verlosser, voor eeuwig bij Hem mogen zijn. Dat kunnen we lezen in Zijn Woord. En daarom is Bijbel lezen zo ontzettend belangrijk. Maar waarom het nog meer belangrijk is en hoe we dit (weer) kunnen oppakken, daarover zal deze blog gaan.


Bijbellezen in deze tijd

We leven gehaast. Op de klok. Ja, ook ik doe daar teveel aan mee. Ik ben overal graag op tijd en maak ook overal tijd voor. Maar waarom dan niet voor Bijbellezen? Hoewel ik elke dag wel Bijbel lees, aan tafel bijvoorbeeld, heb ik soms geen tijd voor mijn stille tijd. Mijn tijd met onze Heere Jezus. Waar het lezen van de Bijbel een essentieel onderdeel van is. Dus ik zeg het verkeerd. Ik maak geen tijd voor mijn stille tijd. Soms vind ik andere dingen belangrijker of vergeet ik het zelfs. Als ik dit zo type, vind ik het allemaal nog confronterender. Echt niet goed. Toch denk ik dat veel van jullie dit zullen herkennen. Het is nu eenmaal ook de tijdsgeest. Druk zijn en denken dat we veel meer belangrijkere dingen moeten doen. Wat soms ook wel zo is. Maar niets is zo belangrijk als leven aan de voeten van Jezus.


Naast dat we gehaast zijn en er geen tijd voor nemen, lezen we tegenwoordig ook veel Bijbel op onze telefoon. Er is zelfs een Bijbelpodcast. Zodat we niet meer echt hoeven te lezen en ervoor te gaan zitten, maar zodat we het gewoon kunnen doen terwijl we auto rijden, de vaat doen of noem maar op. Persoonlijk wil ik hier niet aan mee doen. Niet omdat ik me te goed voel of omdat ik denk dat ik het beter doe ofzo, maar omdat het me afleidt. Als ik mijn telefoon pak, zie ik altijd wel weer een berichtje of iets anders dat me meer bezig houdt dan het Bijbellezen zelf. En dat geldt ook wanneer ik zou luisteren naar de Bijbel. Misschien hebben jullie hier helemaal geen last van, maar ik wel.


Oh ja, nog een ding wat ik vaak zie gebeuren, is dat mensen geen Bijbellezen, maar een Bijbels dagboek bijvoorbeeld. Tegenwoordig zijn er honderden boekjes te verkrijgen waardoor we ons geestelijk kunnen verdiepen. Allerlei mensen schrijven over hun meningen en inzichten en dit moet ons helpen te verdiepen in het geloof. Vaak staat er bij zo'n dagboek wel een Bijbelgedeelte of Bijbeltekst, maar het is nog steeds niet de Bijbel. Hoewel het Bijbels kan zijn, is het niet direct het Woord van God. Zoiets zou je mooi naast het lezen van de Bijbel kunnen gebruiken.


Waarom Bijbellezen?

Maar waarom vind ik het zo belangrijk om de Bijbel te lezen? En dan een echte, tastbare Bijbel. Nou, allereerst omdat de Bijbel het door de Geest geïnspireerde, heilige Woord van God is. Uiteindelijk kunnen veel mensen zeggen wat ze van de Bijbel vinden of wat ze ergens over denken, maar dat wat die mensen vinden of denken, dat zijn niet de echte woorden van God. Ik geloof dat we het dichtste bij Hem en Zijn bedoelingen blijven als we echt de Bijbel lezen. Niet een paar teksten of woorden over de Bijbel. Maar echt de hele Bijbel. Van Genesis tot Openbaringen. Want dat is het gehele Woord van God. Als we dat doen, horen we echt wat Hij tot ons te zeggen heeft. Dan horen we Hem echt tot ons spreken. Natuurlijk gebeurt dat ook door de Heilige Geest, maar die openbaart zich echt niet altijd op elk moment dat ik dat zou willen. Zo werkt dat niet. Helaas, of misschien is het maar beter ook. Enfin, ik kan hier nog meer woorden aan wijden, maar het punt dat ik wil maken is duidelijk. Bijbel lezen is belangrijk. En we kunnen, misschien ook wel moeten, dat zelf doen.


De Bijbel spreekt van Gods Woord als een tweesnijdend scherp zwaard. Zoveel kracht en invloed heeft Zijn Woord. Zijn Woord is levend en krachtig. Dit alles kunnen we vinden in onder andere Hebreeën 4:12. Daarnaast noemt Paulus het Woord ook in de geestelijke wapenrusting. Het zwaard van de Geest is Gods eigen Woord. Dat is ook bijzonder. In de strijd die wij elke dag voeren tegen het kwade, het goddeloze en zelfs tegen de zonden (ons eigen vlees), daarin hebben we Gods woord nodig.


Het is niet te moeilijk of onduidelijk

Wat ik ook vaak om me heen hoor, is dat Bijbellezen te moeilijk is of dat de Woorden van God onduidelijk zijn. Ik denk dat dit deels ook weer een beetje de geest van de tijd is. Alles moet hapklaar en super duidelijk zijn. We moeten er zo min mogelijk moeite voor doen. En wat als dat Bijbellezen ons toch wat moeite kost? Als we ons erin moeten verdiepen. Echt de tijd moeten nemen om te luisteren wat Hij tot ons te zeggen heeft. Is dat echt zo erg? Soms moeten we weleens een Bijbelgedeelte meerdere keren lezen of woorden opzoeken, maar eigenlijk is dat alleen maar goed. Zo onthouden we het veel beter en leren we er waarschijnlijk ook nog eens heel veel van. Dat is toch alleen maar erg mooi? En al die moeite die Hij voor ons heeft gedaan, dat moeten we ook niet vergeten. Is het dan echt teveel gevraagd om ons in te spannen voor Hem? Om te luisteren naar en te leren van Hem?


Daarnaast zie ik dat er veel gezegd wordt dat mensen de Bijbel niet begrijpen en dat dingen aan hen uitgelegd moet worden. En dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Dat heb ik ook vaak genoeg. Maar waar ik tegenaan loop, is dat er soms net wordt gedaan alsof alleen een dominee of prediker de Bijbel kan uitleggen. Maar als een predikant of voorganger het echt moet uitleggen voordat wij het zelf kunnen begrijpen, zijn we dan heel misschien niet terug bij af? Ik geloof dat Hij Zich aan ons zal openbaren. Dat Hij, als we zelf opzoek gaan, ons zal laten zien wat Hij bedoeld met Zijn Woord. En natuurlijk kunnen we dan advies vragen. Natuurlijk hebben we soms hulp nodig, daar hebben we elkaar als broeders en zusters ook voor gekregen. Maar we hoeven niet alleen maar te luisteren naar de predikanten en anderen die ons het uit moeten leggen. We mogen ook zelf gaan zoeken. Zelf gaan lezen. Zelf wandelen met God om Zijn Woorden voor ons te verstaan. De reformatie heeft niet voor niets plaatsgevonden. Laten we dit dan ook niet voor lief nemen. Laten we Zijn Woorden in onze taal niet voor lief nemen.

Wellicht dat jullie deze blog wat hard vinden. Of oordelend. Dat kan zijn. Maar ik heb echt het idee dat God wederom van mij vraagt om dit te delen. Net zo goed met mezelf. Deze blog is net zo goed een aansporing en vermaning voor mijzelf. Omdat ik deze boodschap ook moet ontvangen en ter harte moet nemen. Hoe mooi is het als we hierin elkaar kunnen aansporen en meenemen. En dat we hierna samen door Gods Woord kunnen gaan. Samen luisteren naar Zijn woorden voor ons.


689 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 Comment


loveliene
Mar 02

Juist heel fijn dat je dit schrijft, want het is zo wat je zegt. Het schiet er vaak bij in. God zegt, ‘zoek mij vroeg’ ook vroeg op de dag, voor ons andere werk! Bedankt voor de reminder!

Like
bottom of page