top of page
  • Foto van schrijverMarilène Loendersloot

De werkende huisvrouw.

Vaak krijg ik de vraag wat ik ergens van vind. Ook wat ik vind van werkende vrouwen. En hoewel ik hier heel veel over kan zeggen, wil ik allereerst duidelijk maken dat het niet gaat om wat ik vind. We zijn hier niet op aarde om mensen te behagen. We zijn hier op aarde om God te behagen. Dus als ik ergens een mening over wil vormen, dan wil ik de mening vormen van God. Ik moet mezelf afvragen wat Hij ergens van vindt en wat Hij te zeggen heeft tegen ons. Ook hierover. En wat doen we om dat te weten te komen? Geloven dat God tegen ons moet spreken en met eenieder een andere weg gaat? Dat is natuurlijk wel zo. Maar in eerste instantie geloof ik dat God Zijn Woord heeft gegeven als leidraad voor ons leven. Hoewel de tijden van de Bijbel anders waren, is de Bijbel niet gedateerd. Dat mensen vroeger dingen anders deden dan nu, betekent niet dat wij dingen vandaag de dag überhaupt niet meer of weer helemaal anders moeten doen. De Bijbel is geschreven door God en dat is wat Hij (naast de Heilige Geest natuurlijk) ons heeft gegeven hier op aarde. Dus, dat gezegd hebbende, laten we de Bijbel doorgaan om de vraag te beantwoorden over wat we vinden van werkende vrouwen.


Waarom werken we?

Dit is de eerste vraag die ik graag aan jullie wil stellen. Waarom werken we? Ik kan genoeg antwoorden verzinnen. Het is financieel nodig hoor ik heel erg vaak. En dit is natuurlijk harstikke begrijpelijk. De tijden zijn ontzettend duur. Hoewel ik geloof dat er echt oplossingen te bedenken zijn en dat we onze standaarden soms moeten aanpassen, is het een feit dat het vaak echt moeilijk is om rond te komen met één salaris. Maar naast het financiële aspect, hoor ik ook vaak terugkomen dat vrouwen het nodig hebben. Voor zichzelf. Om even geen "last" te hebben van de kinderen of om even tijd voor jezelf te hebben. Omdat het ook belangrijk is voor een moeder dat zij een bepaald eigen ding heeft. Zich kan ontplooien. En dat kinderen zien dat het belangrijk is dat een moeder ook voor zichzelf kiest en financieel onafhankelijk kan zijn. Of omdat het goed is voor de eigen ontwikkeling. Een moeder is tenslotte ook nog wat waard en het is goed dat kinderen zien dat een moeder zichzelf niet helemaal wegcijfert voor haar gezin.


Wellicht merk je aan hoe ik schrijf, dat ik mijn vraagtekens heb. Voornamelijk bij dat laatste dan hè, want financieel gezien is het gewoon lastig. Niet onmogelijk, wel lastig. Maar de andere dingen die ik net heb genoemd, gaan voornamelijk om de moeder. Ik zeg niet dat een moeder niet aan zichzelf mag denken of zichzelf moet laten ondersneeuwen ofzo. Nee, het is belangrijk dat een moeder goed voor zichzelf zorgt, maar tegenwoordig gaat het niet meer om zorgen. Het gaat meer om liefhebben. In de maatschappij zie ik echt een verandering van zelfzorg naar zelfliefde. Niet meer de ander, in dit geval ons gezin, is belangrijker, maar wijzelf. Het gaat allemaal om de individu en de ontwikkeling van ons als persoon. We stellen onszelf en ons welzijn als mensen tegenwoordig boven alles. Maar heeft God dat ook zo bedoeld?


De Bijbel

In de Bijbel wordt veel gesproken over de man en de vrouw. Door alles wat er in de Bijbel staat geschreven, krijgen we een aardig beeld van de rol van de vrouw in de Bijbel. De naam van mijn blog zegt het misschien al een beetje, maar mijn inspiratie is De Deugdelijke Huisvrouw. Als jullie dachten dat ik mijzelf zo noemde, dan hier even de bevestiging dat dit niet zo is. Zij is mijn inspiratie. In de Bijbel is dit namelijk wel een van de meest duidelijke gedeeltes waarin gesproken wordt over de vrouw en de rol van de vrouw in het dagelijkse leven. Als jullie mij al wat langer volgen, dan hebben jullie misschien al weleens mijn andere blogs gelezen. Over het bewaren van ons (t)huis bijvoorbeeld. Hierin haal ik onder andere Spreuken 31, maar ook Titus 2:3-5 aan. Wat mooi is, is dat veel mensen deze Bijbelgedeeltes kennen.


Dus laat ik dan nu beginnen met Spreuken 31. Het gedeelte over de deugdelijke huisvrouw. Allereerst wordt er over haar geschreven dat zij haar heer, haar man dus, goed doet. Dat ze met haar handen werkt, dat ze haar brood van verre doet komen, opstaat als het nog nacht is en haar huis te eten geeft. Ik kan nog veel meer dingen noemen, maar het komt erop neer dat zij vreselijk ijverig was en goed zorgde voor de mensen om haar heen. Ze is niet lui en beschouwt de gangen van haar huis. Dat zie je door alles heen. Dus wat je ziet is dat de deugdelijke huisvrouw wel werkte, maar dat haar gezin en de mensen om haar heen hier niet onder leden. Het draaide namelijk niet om de deugdelijke huisvrouw zelf, om haar ontwikkeling of alles wat zij wel niet wilde. Wat ze deed, deed ze voor haar gezin. Laten we ons daar bewust van zijn. En ons afvragen of het werk dat wij doen voor onszelf is of voor ons gezin. En hoe het werk dat wij doen ons gezin beïnvloedt. Brengt het rust en vrede? Of juist stress en onrust? Komt het ons huwelijk en onze kinderen ten goede of juist niet?


Maar laten we ook Titus 2:3-5 niet vergeten. Ik heb weleens reacties of berichtjes gekregen over dat we inderdaad moeten zorgen voor ons gezin, maar dat de huistaken ook kunnen worden overgelaten aan de man. En dat kan vast wel. Mijn man helpt mij heus weleens, maar waarom zegt Paulus dan zo duidelijk dat een vrouw óók geleerd moet worden om haar huis te bewaren? Waarom zegt hij dat niet tegen een man? Paulus geeft de man de duidelijke opdracht om het hoofd te zijn van zijn vrouw. Het gezin. Om eerbaar te zijn, te voorzien voor het gezin. Er zijn vast meerdere voorbeelden te noemen, maar aangezien deze blog gericht is aan vrouwen, ga ik daar verder niet op in. Het punt dat ik wil maken, is dat de Bijbel duidelijk is in de rolverdeling van man en vrouw. En dat er weldegelijk andere dingen worden gevraagd van een man als van een vrouw.


We leven niet meer voor onszelf

Ik schrijf deze blog overigens niet om iemand te veroordelen. Ik weet dat Mattheüs 7:1 een heel bekend vers is. "Oordeeld niet, opdat gij niet geoordeeld wordt." Maar kennen jullie ook Kolossenzen 3:16? Dit vers zegt: "Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart." We moeten elkaar ook in liefde vermanen. En daarom heb ik toch deze blog geschreven. Ook voor mijzelf. Het is namelijk zo dat wij, wanneer wij de Heere Jezus Christus hebben aangenomen als onze Redder en Verlosser, niet meer leven voor onszelf. Onze tijd, dus ook (misschien juist wel) die van mij, is niet van onszelf. Ik hoop dat jullie, net als ik, het verlangen hebben om onze Heere Jezus te volgen en te doen wat Hij van ons vraagt. Waar in de Bijbel zien we terug dat we onszelf moeten ontwikkelen? Anders dan te groeien in de kennis van Hem natuurlijk. Waar zien we dat we tijd voor onszelf moeten hebben? Dat we juist niet dienstbaar moeten zijn, maar moeten denken aan onszelf en onze eigen ontwikkeling en ontplooiing? Ik kan dat nergens terug vinden. We moeten worden zoals onze Heere Jezus. En wat deed Hij? Hij gaf Zijn leven voor ons. Hij stierf, net zoals dat wij moeten sterven aan onszelf. Het is toch alleen maar prachtig als wij steeds meer op Hem gaan lijken. Natuurlijk zullen we nog vaak falen. Hoewel al onze zonden zijn en worden vergeven, gaan we helaas nog vaak de fout in. Maar dat is geen reden om het überhaupt niet te proberen. Het is geen reden om niet te gehoorzamen aan Gods wil.


Maar wat is Gods wil dan? Tegenwoordig hoor en zie ik vaak dat iedereen een andere roeping krijgt van God. Dat God voor eenieder een andere wil heeft in het leven. Dat benoemde ik net ook al wel even. Misschien is dat ten dele ook zo. Wat ik in elk geval zeker weet, is dat de Bijbel heel duidelijk is over allerlei onderwerpen. En dus ook de invulling van ons leven. Ik heb net al het een en ander genoemd en daarom zal ik er nu verder geen woorden meer aan wijden. Laat dit voor jullie, en voor mijzelf, een aansporing zijn om in de Bijbel te zoeken naar Gods wil voor ons leven. En om in gebed te gaan over de invulling van ons leven. Het gaat er namelijk niet (meer) om wat ik vind, wat wij ergens van vinden. Laten we daarom vooral de Bijbel lezen en luisteren naar Hem, want Hij vertelt ons wat we moeten doen. Vooral door Zijn Woord heen. En natuurlijk is het verspreiden van het reddende Evangelie het allerbelangrijkste. Maar als we eenmaal gered zijn, dan vraagt God om te leven zoals Hij dat heeft bedoeld. Hoe vaak we misschien ook horen dat het verder dan allemaal niet uitmaakt, voor God maakt het wel uit. Je ziet het overal in de Bijbel. Dat geloof ik echt. Hij heeft uiteindelijk het beste met ons voor. Dat geloof ik ook echt.
2.467 weergaven6 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

6 Comments


Aritha Vermeulen
Aritha Vermeulen
Feb 13

Ik vind je moedig en oprecht hoe je je gedachten deelt over de rol van werkende vrouwen en je interpretatie van Bijbelverzen zoals Spreuken 31 en Titus 2. Hoewel we misschien niet altijd dezelfde opvattingen hebben, vind ik het mooi hoe je je niet enkel laat leiden door je eigen mening, maar juist de nadruk probeert te leggen op Gods wil.


Dit is hoe ik het ongeveer zie. Het is een zoektocht voor mij, net als voor jou.


https://bijbelsevrouw.blogspot.com/2023/03/trouwen-kinderen-krijgen-en-je-huis.html

https://bijbelsevrouw.blogspot.com/2023/02/wijsheid-vs-dwaasheid-haar-voeten.html


Liefs: Aritha

Like

catootje52
Feb 10

Ben het deels wel met je eens, maar ik vind het wel zwart/wit om alle buitenshuis werkende vrouwen over één kam te scheren. Als alle vrouwen zouden stoppen met werken zou er veel te weinig personeel zijn in bijv zorg en onderwijs, dat zijn banen waar mannen vaak veel minder affiniteit mee hebben..

Like
liannedebier90
Feb 10
Replying to

Dat denk ik inderdaad ook wel eens. Maar aan de andere kant, wat als alle moeders volledig voor hun gezin zouden kunnen zorgen, en daarbij nog mantelzorg kunnen verlenen in hun omgeving? Ik geloof dat er daardoor uiteindelijk veel minder zorgvraag komt in ziekenhuizen en andere instellingen. Ziekenhuizen worden overspoeld door mensen met welvaart ziekten.

Like

annegr
Feb 10

Weer prachtig geschreven! Het inspireert en leert weer! 🤎

Like

Yvonne van der Stelt
Yvonne van der Stelt
Feb 10

Maar het principe van gelijkwaardigheid dat Jezus heeft geleerd en voorgeleefd, dat leert Paulus ook. Hij zegt dit heel duidelijk in Gal.3:28,

In Christus is er “geen sprake meer van Joden of Grieken, van slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.”

Like
sief_lief
Feb 10
Replying to

Hoi Yvonne,

Voor Galaten 3 vers 28 komt Galaten 3 vers 27, hier staat: "Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan."

Hiermee wordt bedoeld dat wij met Christus bekleed zijn. God ziet als het ware niet u, maar Christus als u tot hem nadert. Dat is de reden waarom wij voor God kunnen en mogen verschijnen. Als u een kind van de Heere God bent dan bent u, nadat u met Christus gedoopt bent: Yvonne in Christus. Bent u hierdoor geen vrouw meer? Natuurlijk wel. Als de vrouw, omdat zij in Christus is, niet meer de plaats in zou nemen die de Heere God voor de vrouw bedacht heeft zou het een puinhoop worden hier…

Like
bottom of page