top of page
  • Foto van schrijverMarilène Loendersloot

Christelijke muziek.

Over muziek valt nogal wat te zeggen. Het is wellicht een beetje een controversieel onderwerp. Maar omdat ik hier in de laatste jaren veel over geleerd heb én omdat ik het een belangrijk onderwerp vind, deel ik dit graag met jullie. In deze blog hoop ik jullie mee te nemen in mijn zoektocht en eindigen we bij de uitkomst. Ik zal aan de hand van Bijbelteksten onderbouwen waarom bepaalde muziek niet goed is, maar ook zal ik schrijven over welke muziek dan wél goed is en waar je op moet letten bij het luisteren van muziek.


Ik geloof namelijk dat God ons in alles onze eigen verantwoordelijkheid geeft. Wij maken als mensen zelf onze keuzes, maar God verlangd van ons dat we de waarheid en zuiverheid in alles proberen na te streven. Of dat nou gaat over het type pan wij gebruiken, het eten wat wij eten of hoe wij onze tijd spenderen. Zo is het ook met de muziek die wij tot ons nemen.


Muziek in de Bijbel

Een van de eerste keren dat er in de Bijbel over muziek wordt gesproken, is in Exodus. Exodus 15 om precies te zijn. In hoofdstuk 14 van Exodus is het volk Israël veilig door de Rode Zee geleid en heeft God het volk verlost van de Egyptenaren. In het hoofdstuk dat daarop volgt wordt God met een lied geloofd en geprezen. Hij wordt verheerlijkt. Dit is wat je vooral terug ziet komen in de Bijbel. Dat God met muziek, met liederen geloofd en geprezen wordt. Als er andere muziek wordt omschreven, zoals bijvoorbeeld bij het feest met het gouden kalf, dan is dit niet positief. Er zijn Bijbeluitleggers die deze muziek vergelijken met de hedendaagse rock-en-roll of popmuziek. Het was een pervers en duivels feest en de hedendaagse muziek wordt hiermee vergeleken.


In het Nieuwe Testament wordt beschreven hoe Paulus en Silas in de gevangenis lofliederen zongen. Jullie kennen het verhaal vast wel. Tijdens het zingen vond er een grote aardbeving plaats waardoor alle deuren open gingen en hun ketenen los gingen. Hieruit kunnen we opmaken wat voor een kracht er uit deze lofliederen komt. Niet alleen om ons heen, maar ook in ons hart. Zelfs in zo'n nare situatie, in de gevangenis, kunnen Paulus en Silas zich verblijden in de Heere. Daar kunnen wij toch wel van leren. In Efeze 5:19-20 schrijft Paulus het volgende: "Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart; Dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den Naam van onzen Heere Jezus Christus;" Ik denk dat dit vers heel duidelijk is en geen verdere toelichting nodig heeft. We moeten psalmen, lofzangen én geestelijke liederen zingen. Dit wordt overigens ook bevestigd in Kolossenzen 3:16."Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart."


Uiteindelijk geloof ik dat wij zijn gemaakt om te leven tot eer en glorie van Hem. Dus moeten wij Hem loven en prijzen. Hoe dan ook. En al helemaal om het offer dat Hij voor ons heeft gebracht. God die zijn eniggeboren Zoon gaf. Die voor ons gestorven is om al onze zonde op zich te nemen. Wat een grote genade. Verdient Hij dan ook niet alle lof en eer? Dit is wat heel duidelijk naar voren komt in de Bijbel.


De moderne muziek

Tegenwoordig valt er veel Christelijke muziek te beluisteren. Deze muziek komt in allerlei soorten en maten. Van meer klassiek georiënteerd tot Christelijke rock of zelfs hardcore-achtige muziek. Voor ieder wat wils, zo lijkt het. Maar is dit wel een goede ontwikkeling? We hebben hiervoor kunnen lezen wat er in de Bijbel wordt geschreven over muziek. In tegenstelling tot de muziek die vooral wordt omschreven in de Bijbel, is de hedendaagse muziek vooral ik-gericht. Niet alleen wordt er in wereldse muziek veel gezongen over ons mensen, maar ook over perverse, soms zelfs duivelse dingen. Daarnaast zijn er heel veel artiesten die hun ziel hebben verkocht aan satan. Wanneer je dit eenmaal gaat (in)zien, kun je bijna niet meer naar deze muziek luisteren.


Maar niet alleen de wereldse muziek is ik-gericht. Ook steeds meer (populaire) christelijke artiesten zingen over ons mensen zelf. En hoewel het dan ook gaat over Gods genade, Hij krijgt niet alleen de eer. Een voorbeeld van een songtekst is deze: "U bent niet verrast als ik struikel. Niet boos of teleurgesteld." Hoewel God niet verrast is als wij struikelen, Hij kan wel degelijk boos of teleurgesteld zijn. Natuurlijk is er genade. Heel veel genade. Maar God kan wel boos of teleurgesteld zijn. Was Jezus dit niet toen Petrus Hem tot drie keer toe verloochende. Ook al wist Hij dat dit zou gaan gebeuren. In veel liederen wordt er net gedaan alsof genade licht is en worden er helaas ook Bijbelse onwaarheden gezongen. Tegenwoordig zie je ook een hele grote kentering naar de New Age. Het is vooral erg spiritueel en het ik-gerichte hoort daar helemaal bij.


Vooral de grote artiesten verliezen bij het maken van muziek helaas de essentie uit het oog. De artiesten zijn soms zo groot dat het net lijkt alsof ze wereldse artiesten zijn. En zo gedragen ze zich vaak ook. Dat terwijl het daar in de muziek niet om hoort te gaan. Niet om de roem van de artiest, niet het goed praten van onszelf. Het moet gaan om de grootheid en goedheid van God, van de Heere Jezus Christus. We moeten Hem danken en nederig zijn. Dat, en het feit dat wij zondaars zijn, wordt vaak niet meer gezongen. Bekende voorbeelden hiervan zijn Lauren Daigle, Bethel Music en Hillsong Music. Het reddende Evangelie wordt ingeruild voor een positieve "feel good" boodschap.


Daarnaast kunnen we ons afvragen of het type muziek altijd goed is. Pas zag ik een filmpje van een christelijk festival waar hardcore werd gedraaid. Het leek net op een gewoon festival. Persoonlijk vind ik dit veel te ver gaan. In de Bijbel zien we dat de duivel, satan, heel bekend is met muziek. In Ezechiël 28:13b staat het volgende geschreven: "het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werdt, waren zij bereid." Daarom geloof ik, maar weet ik ook, dat hij muziek kan gebruiken op een hele verkeerde manier. Het punt dat ik hiermee wil maken, is dat we voorzichtig moeten zijn. Ook al wordt er een christelijk label aan muziek gehangen, dit hoeft echt niet te betekenen dat het goede, Bijbelse muziek is.


Het alternatief

Uiteraard kunnen we altijd terugvallen op de klassiekers. Johannes de Heer, Glorieklokken of iets in die richting. Neem een bundel als Johannes de Heer. Hierin staan honderden liederen over de genade van onze Heere Jezus Christus. Liederen waarin wij mensen nederig worden afgeschilderd, zodat we deze rol kunnen innemen als we Hem de lof en eer brengen. Als we liederen zingen, is het belangrijk om te onderzoeken of deze Bijbels zijn. Ik gaf zojuist al aan dat er vele liederen zijn waarin het om de mens zelf draait. Waarin wij onszelf zelfs kunnen rechtvaardigen. Dat is niet Bijbels.


Ik denk dat inmiddels wel duidelijk is, ik wil Bijbelse liederen zingen tot eer van onze Heere Jezus Christus. Ik geloof dat hier veel kracht vanuit gaat. En dat geloof ik niet alleen omdat de Bijbel het mij laat zien, maar ook omdat ik dat ervaar in mijn leven. Het doet wat met onze hartsgesteldheid. Dus naast dat ik de klassiekers uit Johannes de Heer beluister, maar ook zing in de kerk bijvoorbeeld, ben ik verder op zoek gegaan naar ander Bijbelse muziek. Als je op zoek bent naar Nederlandse muziek, dan kun je natuurlijk altijd luisteren naar de liederen uit de genoemde bundels. Deze worden op veel mooie manieren gezongen door allerlei oprechte, christelijke artiesten. Dit geldt overigens ook wanneer je deze liederen in het Engels wilt beluisteren.


Ik hoop dat ik jullie met deze blog een beetje bewust heb kunnen maken. Ik heb namelijk gemerkt dat er veel onwetendheid is. Vaak luisteren mensen echt niet met opzet naar verkeerde muziek. De intenties zijn gelukkig vaak goed en puur. Maar daarom moeten we elkaar scherp houden en kritisch zijn. En vooral nuchter en waarkzaam blijven.
751 weergaven2 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

2 Comments


Yvonne van der Stelt
Yvonne van der Stelt
Sep 03, 2023

Als elke vrouw zich alleen richt op haar eigen gezin, dan is het een armoedige maatschappij. Wie zorgt er voor je (kind) in het ziekenhuis? Wie praat met vrouwen die mishandeld zijn? Als vrouw ben je ook onderdeel van de maatschappij ipv alleen van je eigen cocon en nmm heb je daarin ook je aandeel te nemen.

Like
Marilène Loendersloot
Marilène Loendersloot
Sep 28, 2023
Replying to

Beste Yvonne, hartelijk dank voor uw reactie! Ik geloof dat een stabiele maatschappij met weinig narigheid begint in het gezin. Als daar stabiliteit is, is de kans groot dat de maatschappij stabieler is. Zo kunnen we beter omzien naar elkaar en er zijn voor elkaar. Ook op het gebied van gezondheidszorg. Ik begrijp dat er zeker daarin vrouwen nodig zijn, maar ik geloof ook dat er stabiele gezinnen nodig zijn in een maatschappij. En het één hoeft het ander ook zeker niet uit te sluiten. Maar ik geloof dat het begin met je eigen gezin op plek 1 en vanuit die stabiele basis kun je als vrouw weer heel veel voor anderen betekenen.

Hartelijke groet,

Marilène

Like
bottom of page